Barn och familj

Priser för fotografering

Fotografering av barn och/eller familj i studio eller på plats: 
295 kr, plus bilderna enligt prislistan

Prislista

Högupplöst digital bild
250kr/st
Över 10st 225kr/st
Över 20st 200kr/st 

Pappersbilder

10×15 30kr/st fler än 15st 20kr/st
15×15 60 kr/st
13×18 100 kr/st
18×24 140 kr/st
20×30 180 kr/st
30×45 300 kr/st
40×50 420 kr/st
50×50 580 kr/st

Canvas

20×30 495 kr/st Med ram 649 kr/st
40×40 695 kr/st Med ram 779 kr/st
40×60 849 kr/st Med ram 1049 kr/st

Aluminiumtavlor

30 x 20 cm 695kr Med ram 895 kr/st
40 x 30 cm 749kr Med ram 979 kr/st
60 x 40 cm 995kr Med ram 1249 kr/st

Acryl

30 x 20 cm 695 kr/st
40 x 30 cm 749 kr/st
60 x 40 cm 995 kr/st