Barn och familj

Priser för fotografering

Fotografering av barn och/eller familj i studio eller på plats: 
295 kr, plus bilderna enligt prislistan

Prislista
Högupplöst digital bild
180kr/st

Pappersbilder
10×15 cm: 25kr/st, fler än 15 st: 15 kr/st
15×15 cm: 50 kr/st
13×18 cm: 80 kr/st
18×24 cm: 120 kr/st
20×30 cm: 160 kr/st
30×45 cm: 250 kr/st
40×50 cm: 380 kr/st
50×50 cm: 500 kr/st

Canvas
20×30 cm: 395 kr/st. Med ram: 549 kr/st
40×40 cm: 595 kr/st. Med ram: 679 kr/st
40×60 cm: 749 kr/st. Med ram: 949 kr/st

Aluminiumtavlor
30 x 20 cm: 595kr. Med ram: 795 kr/st
40 x 30 cm: 649kr. Med ram: 879 kr/st
60 x 40 cm: 895kr. Med ram 1149 kr/st

Acryltavlor
30 x 20 cm: 595 kr/st
40 x 30 cm: 649 kr/st
60 x 40 cm: 895 kr/st
75 x 50 cm: 1095 kr/st